Barnet i Familieretten

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Der forudsætter, at faget Famiie- og Arveret fra bacheloruddannelsen er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • At give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil
 • Undervisningsforløbet sigter mod at give den studerende en både akademisk og praktisk tilgangsvinkel samt dybdegående indsigt i en række børneretlige spørgsmål, som ikke er behandlet dybdegående på grunddelen. Pensum fra familie- og arveret på 2. semester forudsættes kendt.

Læringsmål

Viden

 • Retsstillingen mellem børn og forældre, hvor aktuelle emner behandles
  • Forældreansvar og bopæl, herunder forældremyndighedsindehavernes kompetencer i forhold til bopælsforælderen, fx skolevalg, flytning og ophævelse af den fælles forældremyndighed.
  • Børns samvær med samværsforælderen og andre
  • Børns inddragelse bl.a. i sager om forældremyndighed, tvangsfjernelse, samvær
  • Det familieretlige system, herunder sagsbehandlingsregler ved tvister om forældremyndighed, bopæl og samvær
  • Nye familieformer og dets betydning
   • I arveretten
   • I familieretten
   • Brugen af surrogatmødre
   • Regnbuefamilier
  • Adoption
  • Anvendelsen af menneskeretlige regler i dansk familieret
   • Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Børnekonventionen
   • Reglernes betydning for retsstillingen mellem børn og forældre

Færdigheder

 • Identificere, vurdere og formidle de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til udvalgte familie- og børneretlige emner
 • Analysere og redegøre for de anvendte retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser, og afgørende retspraksis på disse områder
 • Anvende fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med diskussion af fagets videnskabelige problemstillinger og cases
 • Analysere og redegøre for gældende ret på udvalgte områder med fokus på retskildeanvendelse i den juridiske argumentation og metode

Kompetencer

 •   Formulere sig klart og velstruktureret med anvendelse af den korrekte terminologi inden for familie- og børneretten
 •     Identificere, redegøre og analysere relevant fakta og kvalificere indholdet af de juridiske problemstillinger dette fakta giver anledning til inden for familie- og børneretten
 •    Kunne redegøre for og diskutere reglernes indhold, retspraksis, gældende teori og gældende ret i relation til konkret cases
 •     Anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål som teoretiske og praktiske problemstillinger inden for familie- og børneretten, og fremkomme med begrundede forslag til løsninger
 •                       Anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål som teoretiske og praktiske problemstillinger indenfor familie- og arveretten, og fremkomme med begrundede forslag til løsninger

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnThe child in Family Law
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
20 minutter eksamen på bagrund af synopsis
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Synopsis må medbringes
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierDer henvises til karakterbekendtgørelsen

Yderligere informationer

 • Dette kursusfags formål afspejler sig i undervisningsformen. Vi går i dybden med udvalgte konkrete, aktuelle børneretlige spørgsmål. Hensigten er ikke kun er at lære det konkrete spændende emne, men også at du lærer at tilegne dig den praktiske og retlige fremgangsmåde til at vurdere og løse (familie- og børneretlige) sager. Samtidigt bliver du klædt på til at skrive et rigtig godt speciale.

Fakta om modulet

Engelsk titelThe child in Family Law
ModulkodeKA-JU-13-S12
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum i faget fastlægges endeligt også i samråd med de studerende med henblik på at tage afsæt i en PBL undervisning. Materialet vil givetvis bestå af udvalgte dele af bøger, artikler og retspraksis – men også konkrete cases.