Optimering

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • har viden om forskellige optimeringsmetoder og teknikker
 • har viden om grundlæggende optimering uden bibetingelser: Ekstrema og saddelpunkter
 • har viden om lineære søgemetoder, konjugerede gradientmetoder, quasi-Newton metoder
 • har viden om beregning af afledede: Finite-Difference metoden, algoritmisk differentiation
 • har viden om optimering uden brug af afledede
 • har viden om problemer inden for mindste kvadraters metode
 • har viden om anvendelser inden for økonomi, finansiering, statistik, ingeniørvidenskab eller naturvidenskab

Færdigheder

 • være i stand til at udnytte almindelige og kendte resultater ved løsningen af konkrete optimeringsproblemer
 • være i stand til at formulere og løse numeriske optimeringsproblemer
 • være i stand til at vælge passende metoder og algoritmer givet et konkret optimeringsproblem

Kompetencer

 • være i stand til at håndtere problemer, der knytter sig til optimering (specielt i forbindelse med anvendelser), herunder relevante optimeringsresultater fra kurset eller litteraturen
 • være i stand til at diskutere styrker og svagheder ved numeriske optimeringsalgoritmer i relation til anvendelser inden for økonomi, finansiering, statistik, ingeniørvidenskab eller naturvidenskab

Undervisningsform

Forelæsninger med tilhørende opgaveregning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOptimering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier).
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​Studieadministration/​

Yderligere informationer

Hvis kurset følges i en kandidatstudieordning, skal den studerende opfylde ekstra kompetencemål.

Fakta om modulet

Engelsk titelOptimization
ModulkodeF-MOK-B5-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormF

Organisation

StudienævnStudienævnet for Matematik, Fysik og Nanoteknologi
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet