Introduktion til projektarbejde

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • skal have kendskab til enkelte elementære begreber inden for den relevante projektvinkel og faglighed
  • skal have et grundlæggende kendskab til arbejdsprocesserne i et projektarbejde
  • videnstilegnelse og samarbejde med vejleder

Færdigheder

  • skal kunne definere projektarbejdets mål og kunne skrive en konklusion, der besvarer projektarbejdets problemstilling
  • skal kunne beskrive og analysere en eller flere projektvinkler
  • skal kunne formidle projektets arbejdsresultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en sammenhængende måde

Kompetencer

  • skal kunne definere projektarbejdets mål og kunne skrive en konklusion, der besvarer projektarbejdets problemstilling
  • skal kunne beskrive og analysere en eller flere projektvinkler
  • skal kunne formidle projektets arbejdsresultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en sammenhængende måde

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til projektarbejde
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppeeksamen baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser:

http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​Studieadministration/​

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Project Work
ModulkodeF-MOK-B1-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Matematik, Fysik og Nanoteknologi
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet