Analyse 2

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • har viden om differentiable funktioner af flere reelle variable
  • har viden om Taylors formel for funktioner af flere variable og dens anvendelser
  • har viden om invers funktion sætningen og dens anvendelser
  • har viden om implicit funktion sætningen og dens anvendelser
  • har viden om metriske rum og deres anvendelser på funktioner af flere variable
  • har viden om fixpunktsætningen i fuldstændige metriske rum
  • har viden om eksistens og entydighed af løsninger til sædvanlige differentialligninger

Færdigheder

  • kan udlede og i skrift og tale give stringente beviser for hovedresultaterne vedrørende funktioner af flere variable
  • kan bestemme ekstrema for funktioner af flere variable

Kompetencer

  • kan gøre rede for betydningen af abstrakte begreber som metriske rum i forbindelse med funktioner af flere variable

Undervisningsform

Forelæsninger med tilhørende opgaveregning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnalyse 2
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser (Vurderingskriterier).
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​Studieadministration/​

Yderligere informationer

Hvis kurset følges i en kandidatstudieordning, skal den studerende opfylde ekstra kompetencemål.

Fakta om modulet

Engelsk titelAnalysis 2
ModulkodeF-MAT-B4-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Matematik, Fysik og Nanoteknologi
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet