Sandsynlighedsregning

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne Analyse 1 og Lineær algebra med anvendelser.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • har viden om grundlæggende begreber og metoder i sandsynlighedsregning
 • har viden om sandsynlighedsbegrebet, herunder betinget sandsynlighed og uafhængighed
 • har viden om en- og flerdimensionale stokastiske variable, herunder momenter og korrelation
 • har viden om betingede fordelinger, herunder betinget middelværdi og betinget varians
 • har viden om vigtige diskrete og kontinuerte fordelinger samt anvendelser af disse
 • har viden om stokastisk simulering
 • har viden om elementære stokastiske processer: Poissonprocesser og Markovkæder
 • har viden om sandsynlighedsregningens historie og videnskabsteoretiske udvikling

Færdigheder

 • kan opstille og anvende sandsynlighedsteoretiske modeller på afgrænsede problemer
 • kan redegøre for teorien bag de anvendte modeller

Kompetencer

 • kan vurdere anvendelsesmuligheder for sandsynlighedsregning
 • kan tilegne sig supplerende viden og færdigheder inden for kursets emneområde

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSandsynlighedsregning
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser:

http:/​/​www.engineering.aau.dk/​uddannelse/​Studieadministration/​

Yderligere informationer

Hvis kurset følges i en kandidatstudieordning, skal den studerende opfylde ekstra kompetencemål.

Fakta om modulet

Engelsk titelProbability Theory
ModulkodeF-MAT-B4-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Matematik, Fysik og Nanoteknologi
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet