Kvantitativ metode og statistik

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage på modulet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Modulet giver den studerende indblik i og oversigt over almindelige multivariate statistiske teknikker anvendt i sociologisk forskning, herunder regressions-, varians- og faktoranalyse.

Mål
Målet med modulet er at give den studerende en grundig indføring i multivariate statistiske teknikker til analyse af kategoriske og kontinuerte data.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • opnår viden om multivariate statistiske teknikker

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • kan gennemføre analyser ved hjælp af multivariate statistiske teknikker

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • på selvstændigt grundlag kan reflektere over centrale problemstillinger inden for anvendelsen af multivariate statistiske teknikker

Undervisningsform

Modulet afvikles som en forelæsningsrække med øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKvantitativ metode og statistik
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtøm-mende opfyldelse af kursets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
Karakteren 02 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for kurset.

Fakta om modulet

Engelsk titelQuantitative Method and Statistics
ModulkodeBASOC201315
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sociologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet