Politologisk grundkursus

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give den studerende grundlæggende viden om og overblik over politologiens hovedtemaer og centrale problemstillinger, herunder indføring i politologiske teoridannelser og begrebsanvendelser.

Modulet introducerer til klassiske og nyere politologiske hovedtemaer og problemstillinger. Centralt står temaerne 1) stat, politik og demokrati, 2) politiske partier, vælgeradfærd og politisk kultur, 3) policy-dannelse, styring og beslutningsprocesser, 4) EU og international politik.

Læringsmål

Viden

  • har overblik over politologiens hovedtemaer og udviklingslinjer
  • har kendskab til en bred vifte af politologiske begreber, modeller og teoridannelser
  • har viden om både historiske og aktuelle politiske skillelinjer og brudflader

Færdigheder

  • kan sammenligne politologiske teoridannelser og begreber
  • kan anvende politologiske teorier og begreber til analyse af politologiske problemstillinger

Kompetencer

  • selvstændigt kan udvælge teorier i forhold til analyse af en given problemstilling
  • selvstændigt kan reflektere over og formulere kritik af udvalgte politologiske begrebs- og teoridannelser

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Prøver

Prøvens navnPolitologisk grundkursus
Prøveform
Skriftlig
Individuel prøve.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
Vurderingskriterier7-trinsskala: Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demon-strerer en udtømmende opfyldelse af modulets målsætninger med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af modulets læringsmål.

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Political Science
ModulkodeBAPAS20173
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag
InstitutInstitut for Statskundskab
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet