Offentlig forvaltning, ledelse og politiske institutioner

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med faget er at give den studerende en grundlæggende empirisk og teoretisk viden om den offentlige forvaltning samt, hvorledes politiske institutioner yder indflydelse her på.

Modulet vil behandle såvel klassiske som moderne problemstillinger i den offentlige forvaltning og ledelse. Der præsenteres en række perspektiver på studiet af den offentlige forvaltning, som trækker på både politologiske, organisationsteoretiske og sociologiske indfaldsvinkler. Den offentlige forvaltning anskues som en institution i det politiske system, og offentlige organisationer forstås som aktører, der er med til at påvirke indholdet af den offentlige politik. Gennem forelæsningsrækken vil den studerende blive introduceret til politiske institutioner i såvel international, statslig, regional og kommunal forvaltning. Centralt i kurset står: 1) teoretiske og analytiske tilgange til studiet af offentlige organisationer, forvaltning og ledelse, 2) rationelle og normbaserede perspektiver på offentlig forvaltning og politiske institutioner, 3) forvaltningens formelle organisatoriske opbygning, styringsformer, New Public Management og Governance, offentligt ansattes motivation og adfærd, beslutningsprocesser i forvaltningen, offentlig ledelse, forandring og implementeringsprocesser, 4) forvaltningens rolle i det politiske system og den offentlige forvaltnings særlige kendetegn samt 5) den offentlige forvaltnings og organisationernes samspil med omgivelserne.

Læringsmål

Viden

 • har viden om den danske offentlige forvaltnings opbygning, organisering og særlige kendetegn, herunder viden om aktuelle organisatoriske, ledelsesmæssige og forvaltningsmæssige problemstillinger
 • har viden om, hvorledes den offentlige forvaltning kan analyseres ved hjælp af organisationsteoretiske perspektiver på struktur, kultur og forandring, politologiske teorier om offentlig forvaltning og ledelse, sociologiske teorier om institutioner og deres rolle
 • har viden om organisationers samspil med omgivelser, herunder hvorledes europæisering og internationalisering har betydning for den offentlige forvaltnings struktur- og funktionsmåde

Færdigheder

 • kan anvende og diskutere teoretiske perspektiver i relation til aktuelle organisatoriske og forvaltningsmæssige problemstillinger
 • kan begrebsliggøre, analysere, diskutere og kritisk reflektere over offentlige organisationers særkende og rolle i det politiske system
 • kan analysere organisatoriske og forvaltningsmæssige problemer i forhold til både interne og eksterne, nationale såvel som europæiske og internationale sammenhænge, relationer og institutioner
 • kan forstå og problematisere behov for modernisering og omstrukturering
 • kan anvende forskellige kilder til at indkredse og opnå en dybdegående forståelse af et fænomen

Kompetencer

 • kan gennemføre selvstændige analyser af aktuelle organisatoriske og forvaltningsmæssige problemstillinger
 • kan analysere komplekse og udviklingsorienterede processer i den offentlige sektor
 • kan analysere det komplekse samspil mellem organisationer og deres omverden

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Prøver

Prøvens navnOffentlig forvaltning, ledelse og politiske institutioner
Prøveform
Skriftlig
Individuel
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
Vurderingskriterier7-trinskala: Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demon-strerer en udtømmende opfyldelse af modulets målsætninger med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af modulets læringsmål.

Fakta om modulet

Engelsk titelPublic Administration, Management and Political Institutions
ModulkodeBAPAS201713
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag
InstitutInstitut for Statskundskab
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet