Organisationsteori

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give den studerende en grundlæggende viden om organisationer som empirisk og teoretisk fænomen samt at introducere til centrale begreber og diskussioner inden for organisationsteori.

Modulet omhandler såvel klassiske som nye perspektiver inden for organisationsteori. Organisationsteori bidrager til at forstå, forklare og kritisere forskellige former for organisering i både den private og offentlige sektor. Studiet af organisationer er et tværfagligt felt og inddrager såvel sociologiske, økonomiske, socialpsykologiske og politologiske teorier og begreber. Centralt i kurset står; 1) teoretiske og analytiske tilgange til studiet af organisationer; 2) organisationers strukturer, kulturer, processer, relationer, udvikling og forandring; 3) den organisatoriske kontekst, herunder forskellige former for offentlige, private og frivillige styringsmodeller samt organisationers samspil med omgivelserne. Samlet vil modulet være grundlæggende for at kunne forstå og analysere problemstillinger i forhold til styring og ledelse, beslutningsprocesser, koordination, strategiprocesser og andre temaer i en organisatorisk kontekst.

Læringsmål

Viden

 • har viden om organisationen som analyseobjekt
 • har viden om klassiske og aktuelle organisatoriske problemstillinger
 • har viden om den organisatoriske kontekst samt organisationers samspil med omgivelserne
 • har viden om centrale begreber fra organisationsteorien

Færdigheder

 • kan forstå og begrebsliggøre teorier, problemstillinger og centrale begreber fra kurset samt kritisk reflektere over deres styrker og svagheder
 • kan redegøre for valg af teorier og forholde dem til en empirisk problemstilling
 • kan identificere styrker og svagheder ved organisationsstrukturer, herunder forskellige organisationsformer såsom bureaukrati, adhockrati og divisionaliserede organisationer
 • kan analysere, diskutere og problematisere forskellige organisatoriske aktiviteter
 • kan anvende metoder til på systematisk vis at vurdere forskellige kilder og analytiske indfaldsvinkler til at indkredse og opnå dybdegående forståelse for et organisatorisk fænomen

Kompetencer

 • kan vurdere og kritisk reflektere over forskellige tiltag og behov for modernisering og omstrukturering på et teoretisk grundlag
 • kan beskrive, analysere og vurdere samspil mellem organisation og omverdenen
 • kan beskrive, analysere og vurdere aktuelle organisatoriske problemstillinger på et teoretisk kvalificeret grundlag

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Prøver

Prøvens navnOrganisationsteori
Prøveform
Skriftlig
Ingen ud over de generelle adgangskrav for uddannelsen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
Vurderingskriterier7-trinskala: Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demon-strerer en udtømmende opfyldelse af modulets målsætninger med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af modulets læringsmål.

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganizational Theory
ModulkodeBAPAS201712
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag
InstitutInstitut for Statskundskab
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet