Introduktion til det problemorienterede projektarbejde

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give den studerende en grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer om problembaseret læring og -projektarbejde samt overblik over de centrale elementer i den videnskabelige proces.

Igennem forelæsningsrækken introducerer kurset til de lærings- og erkendelsesteoretiske principper bag PBL-modellen samt til den praktiske anvendelse igennem det problemorienterede projektarbejde, herunder centrale projektelementer som problemformulering, videnskabelig argumentation samt vidensproduktion ved hjælp af teori, empiri og analyse.

Læringsmål

Viden

 • har viden om de centrale krav til en videnskabelig problemformulering og deres betydning for en undersøgelsesproces med henblik på at skabe samfundsvidenskabelig viden
 • kan identificere elementer som teori, empiri og analyse samt redegøre for disses betydning i en videnskabelig proces
 • kan gengive introducerende begreber om viden, erkendelse og læring
 • kan gengive baggrunden for PBL og de særlige læringsbetingelser ved arbejde i en projektgruppe
 • kan eksemplificere uhensigtsmæssige gruppedynamikker i en projektgruppe og redegøre for hensigtsmæssige redskaber til at forebygge og overkomme dem

Færdigheder

 • kan anvende modulets begreber som grundlag for at udarbejde og vurdere en problemformulering
 • kan anvende viden fra modulet til at skitsere elementer og sammenhænge i en videnskabelig undersøgelsesproces
 • kan søge, anvende og forholde sig kritisk til videnskabelig litteratur i forbindelse med en undersøgelsesproces
 • kan reflektere på et indledende niveau over egen viden, skabelse af viden og erkendelse
 • kan reflektere over fælles læring i projektgruppen
 • kan anvende enkle redskaber til at sikre en hensigtsmæssig arbejdsproces i projektgruppen

Kompetencer

 • kan tilrettelægge og gennemføre et samfundsvidenskabeligt projektarbejde
 • kan indgå i samarbejde med andre studerende, vejleder samt andre videnspersoner om undersøgelse og læring i en projektgruppe

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til det problemorienterede projektarbejde
Prøveform
Mundtlig
Prøven aflægges sammen med prøven i modulet 'Introduktion til videnskabelig metode og videnskabsteori'.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
Vurderingskriterier7-trinsskala: Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demon-strerer en udtømmende opfyldelse af modulets målsætninger med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af modulets læringsmål.

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Problem
ModulkodeBAPAS20171
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag
InstitutInstitut for Statskundskab
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet