Ingeniørgeologi og geoteknik

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset bygger på viden opnået gennem kursusmodulerne Calculus, Grundlæggende statik og styrkelære eller lignende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om danske geologiske aflejringer, aflejringsprocesser og det danske landskab
 • Skal have viden om geotekniske markundersøgelsesmetoder
 • Skal have viden om geotekniske laboratorieundersøgelsesmetoder
 • Skal kunne forstå og redegøre for jords styrke- og deformationsparametre
 • Skal kunne forstå og redegøre for geostatik 
 • Skal kunne forstå og redegøre for simple funderingsmetoder
 • Skal kunne forstå og forklare en geoteknisk rapportering

Færdigheder

 • Skal kunne redegøre for og anvende metoder til ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse
 • Skal kunne redegøre for og anvende metoder til ingeniørgeologisk tolkning af det danske landskab
 • Skal kunne redegøre for og anvende geostatik
 • Skal kunne redegøre for og bestemme sætninger for simple direkte funderede konstruktioner
 • Skal kunne redegøre for og beregne sætninger tidsforløb samt vurdere foranstaltninger imod sætning
 • Skal kunne redegøre for anvendelse og udførelse af geotekniske klassifikationsforsøg
 • Skal kunne redegør for geotekniske boreprofiler og den geotekniske rapportering

Kompetencer

 • Skal kunne anvende korrekt fagterminologi i forhold til geologi og jord- og bjergarter samt geoteknik
 • Skal kunne indgå i dialog om fastsættelse og størrelser for jords styrke- og deformationsparametre
 • Skal kunne analysere geostatiske problemstillinger
 • Skal kunne analysere og udføre simple bæreevne- og sætningsberegninger
 • Skal kunne analysere en geoteknisk rapportering og boreprofiler

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

150 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIngeniørgeologi og geoteknik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i fællesbestemmelserne.
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​digitalAssets/​332/​332984_faellesbestemmelser_230617.pdf

Fakta om modulet

Engelsk titelGeology and Geotechnics
ModulkodeB-BA-B3-12
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Byggeri og Anlæg
InstitutInstitut for Byggeri og Anlæg
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet