Generel indføring i teori, begreber og metoder indenfor universelt design og tilgængelighed

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Det forventes, at den studerende har gennemført én eller flere af
følgende: relevant bacheloruddannelse eller/og kandidatuddannelse,
professionsbacheloruddannelse, mellemlang videregående uddannelse,
diplomuddannelse, kandidatuddannelse samt mindst to års relevant
erhvervserfaring, efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

De studerende, der gennemfører modulet på 1. semester, skal:

Læringsmål

Viden

 • Opnå viden om teorier og metoder indenfor universelt design og tilgængelighed.
 • Viden om samfundsforhold og samfundsudviklingens indvirkning på universelt design og tilgængelighed i og omkring det byggede miljø.
 • På et videnskabeligt grundlag kunne foretage en kritisk vurdering af centrale problemstillinger og diskussioner i indenfor universelt design og tilgængelighed og designprocesser i et bredere perspektiv.
 • Viden om designprocessers udvikling gennem historien.

Færdigheder

 • Kan mestre begreberne universelt design og tilgængelighed og på et videnskabeligt grundlag udpege centrale analysefelter.
 • Kan beherske teorier indenfor universelt design og tilgængelighed og reflektere over disse i lyset af den samfundsmæssige virkelighed.
 • Er i besiddelse af en generel forståelse for centrale tematikker og problemstillinger indenfor Universelt design og tilgængelighed.

Kompetencer

 • Kan anvende teorier og metoder indenfor universelt design og tilgængelighed på analytisk niveau.
 • Kan vurdere teoretiske, metodiske og videnskabsteoretiske tilgange til feltet og identificere vidensbehov.
 • Kan vurdere og analysere centrale problemstillinger, udfordringer og løsninger indenfor emnet.
 • Kan formidle udviklingen af designprocesser i et samfundshistorisk perspektiv.

Undervisningsform

Undervisningsformen er forelæsninger, undervisning, opgaveløsning og selvstudie.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGenerel indføring i teori, begreber og metoder indenfor universelt design og tilgængelighed
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierEr angivet i rammestudieordningen.

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory, Concepts and Methods in Universal Design and Accessibility
ModulkodeTBIUDTK13101
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Byggeri og Bolig
InstitutStatens Byggeforskningsinstitut
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet