Videregående etnografiske metoder og socio-teknisk/antropologisk analyse

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulet Introduktion til antropologi og etnografiske metoder eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende der gennemfører modulet har:

Læringsmål

Viden

 • forskellige videnskabsteoretiske positioner der anvendes i etnografiske/antropologiske undersøgelser med fokus på teknologi og teknologikulturer
 • forskellige etnografiske metoder, der kan anvendes til at beskrive og analysere anvendelse eller udvikling af teknologi 
 • sammenhænge mellem metode- og teorivalg og vidensskabelse/vidensproduktion

Færdigheder

 • formulere etnografiske og socio-tekniske spørgsmål og vurdere forbindelser mellem feltarbejde og undersøgelsesfeltets kultur, organisation og aktører
 • anvende traditionelle og teknologistøttede etnografiske metoder til undersøgelse af ekspertise/ekspertkulturer eller udvikling/anvendelse af teknologi, fx visuelle eller digitale metoder
 • anvende socio-tekniske tilgange i analyse af teknologiens aktører
 • analysere indsamlet etnografisk materiale
 • vurdere gyldighederne og begrænsningerne af egne observationer og metoder
 • vurdere de væsentligste aktørers interesser inden for en given teknologi

Kompetencer

 • planlægge og gennemføre et etnografisk feltarbejde og analysere feltarbejdsbaserede data
 • identificere og reflektere aktørernes betydning for en given teknologianvendelse eller -udvikling

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående etnografiske metoder og socio-teknisk/antropologisk analyse
Prøveform
Mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i de fælles bestemmelser for uddannelser

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Ethnographic Methods and Socio-Technical/Anthropological Analysis
ModulkodeTBITANB16302
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Teknoantropologi, Bæredygtigt Design og Integrerede Fødevarestudier
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design