Teknologi i antropologisk perspektiv

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne Teknoantropologisk caseanalyse
(projekt) og Introduktion til antropologi og etnografiske metoder eller
tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende skal planlægge og gennemføre en tekno-antropologisk undersøgelse inden for en afgrænset lokal teknologipraksis med henblik på at foretage en tekno-antropologisk analyse. 

Studerende der gennemfører modulet har:

Læringsmål

Viden

  • videnskabsteoretiske positioner, der informerer tekno-antropologiske studier af teknologisk udviklings- og/eller anvendelsespraksis.
  • etnografiske metoder, der understøtter antropologisk analyse af teknologisk udviklings- og/eller anvendelsespraksis
  • aktører, fagdiscipliner og institutioner der er centrale for den undersøgte teknologiske udviklings- og/eller anvendelsespraksis

Færdigheder

  • analysere udvalgte situerede socio-tekniske problemer i relation til den undersøgte teknologiske praksis
  • argumentere for valg og anvendelse af konkrete etnografiske metoder og socio-tekniske, herunder antropologiske, teorier i forbindelse med undersøgelse af en teknologisk udviklings- og/eller anvendelsespraksis

Kompetencer

  • designe en tekno-antropologisk undersøgelse og gennemføre et kort tekno-antropologisk feltarbejde
  • reflektere over hvordan institutionelle rammer har betydning for videnpositioner og teknologisk praksis
  • formidle projektets teknologiske indhold og socio-tekniske problematikker vedrørende den valgte teknologi i praksis.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTeknologi i antropologisk perspektiv
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierEr angivet i de fælles bestemmelser for uddannelser

Fakta om modulet

Engelsk titelTechnology in Anthropological Perspective
ModulkodeTBITANB16301
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design