Interdisciplinær videnskabsteori

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Cases i anvendt teknologi; Teknovidenskaben

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende der gennemfører modulet har

Læringsmål

Viden

Viden om:

  • naturvidenskabelige, tekniskvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske videnskabsteorier og fagtraditioners placering i relation til hinanden

  • teorier, der omhandler samspillet mellem videnskabeligt arbejde indenfor forskellige videnskabelige retninger og fagområder

  • forskellige fagtraditioners forskellige tilgange til teknologi.

Færdigheder

Færdigheder til at:

  • analysere tværvidenskabelige problemstillinger og præsentere videnskabsteoretiske argumenter for valg af metode og analysetilgang

  • kritisk kunne vurdere analyserne ud fra overvejelser om discipliners samspilsmuligheder og modsætningsforhold

Kompetencer

Kompetencer til at:

  • selvstændig kunne vurdere relevansen af, argumentere for, og indgå i tværvidenskabeligt samarbejde

  • formidle tværvidenskabelige problemstillinger og analyser heraf til fagfolk og tekniske specialister

Undervisningsform

Forelæsninger der præsenterer teoretiske nøglebegreber, problembaseret arbejde i grupper med cases, studenterpræsentationer der knytter interdisciplinær videnskabsteori til bachelorprojektet, studenterassesment.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInterdisciplinær videnskabsteori
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i rammestudieordningen.

Fakta om modulet

Engelsk titelInterdisciplinary Philosophy of Science
ModulkodeTBITANB13602
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design