Portfolio i antropologisk arbejde

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Samtidig deltagelse i projektmodulet Deltagende observation i teknologikulturer

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende der gennemfører modulet har

Læringsmål

Viden

Viden om:

  • teorier og metoder om portfoliobegrebet

  • portfolios anvendelsesformer

  • portfolio som metode til faglig refleksion og dokumentation af antropologisk arbejde

  • metodiske, etiske og forskningsmæssige implikationer af anvendelsen af portfoliometode i antropologisk arbejde

Færdigheder

Færdigheder til at:

  • anvende portfolio som metode til samling og strukturering af antropologiske data med henblik på analyse og fortolkning

  • vurdere anvendelse og hensigtsmæssig udformning af portfolio i relation til forskellige formål og kontekster – herunder læring og formidling

Kompetencer

Kompetencer til at:

  • selvstændigt kunne etablere, udforme og anvende en portfolio som metode til håndtering af komplekst datamateriale i antropologisk arbejde.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges som forelæsninger og workshops fortrinsvis ved semestrets begyndelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPortfolio i antropologisk arbejde
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig fremstilling af den studerendes teoribaserede overvejelser over og
praktiske erfaringer med udarbejdelse og anvendelse af portfolio i antropologisk
arbejde i relation til 5. semesters projekt ”Deltagende observation i
teknologikulturer”. Den skriftlige fremstillings omfang er min. 7 og max. 10
normalsider
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i rammestudieordningen.

Fakta om modulet

Engelsk titelPortfolio in Anthropological Work
ModulkodeTBITANB13502
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design