Deltagende observation i teknologikulturer (projekt)

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Antropologisk Metode. Sideløbende deltagelse i modulet Portfolio i antropologisk arbejde.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende der gennemfører modulet har

Læringsmål

Viden

Viden om:

  • videnskabsteoretiske ramme for anvendelse af deltagende observation som forskningsmetode

  • institutionskulturelle problemstillinger

  • repræsentations-problematikker relateret til rollen som deltagerobservatør

Færdigheder

Færdigheder til at:

  • opstille hypoteser for udforskning af et konkret felt (her en konkret teknologikultur)

  • anvende deltagende observation som metode til udforskningen af et afgrænset undersøgelsesfelt i en specifik teknologikultur

  • anvende en kulturanalytisk tilgang til analyse af empiriske data (fra teknologiorganisatoriske kontekster (kulturer)

Kompetencer

Kompetencer til at:

  • reflektere over metodiske og etiske udfordringer i forbindelse med undersøgelser af teknologikulturer

  • reflekterer over egen rolle som deltagende observatør i undersøgelsen af teknologikulturer

Undervisningsform

Modulet gennemføres som et problembaseret og projektorienteret arbejde indenfor modulets overordnede ramme. Projektarbejdet understøttes af en eller flere vejledere. Der stilles krav om at portfolie indgår i projektarbejdet, jf. modulet Portfolio i antropologisk arbejde.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDeltagende observation i teknologikulturer (projekt)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierEr angivet i rammestudieordningen.

Fakta om modulet

Engelsk titelParticipant Observation in Technology Cultures (project)
ModulkodeTBITANB13501
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design