Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Ingen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende der gennemfører modulet har

Læringsmål

Viden

Viden om:

 • redegøre for grundlæggende læringsteori;

 • redegøre for teknikker til planlægning og styring af projektarbejde;

 • redegøre for forskellige tilgange til problembaseret læring (PBL); herunder Aalborg modellens udgangspunkt i problemer, der indgår i en samfundsmæssig og/eller humanistisk sammenhæng.

 • redegøre for forskellige tilgange til analyse og vurdering af ingeniør, natur og sundhedsvidenskabelige problemstillinger og løsninger i et videnskabsteoretisk, etisk, og samfundsmæssigt perspektiv;

 • redegøre for konkrete metoder til at udføre denne analyse og vurdering.

Færdigheder

Færdigheder til at:

 • planlægge og styre et problembaseret studieprojekt;

 • analysere projektgruppens organisering af gruppesamarbejdet, med henblik på at identificere stærke og svage sider, og på den baggrund komme med forslag til, hvordan samarbejdet i fremtidige grupper kan forbedres;

 • reflektere over årsager til og anvise mulige løsninger på eventuelle gruppekonflikter;

 • analysere og vurdere egen studieindsats og læring, med henblik på at identificere stærke og svage sider, og der ud fra overveje videre studieforløb og studieindsats;

 • reflektere over de anvendte metoder i et videnskabsteoretisk perspektiv

 • udpege relevante fokusområder, begreber og metoder til at vurdere og udvikle løsninger under hensynstagen til de samfundsmæssige og humanistiske sammenhænge i hvilke løsningen skal indgå.

Kompetencer

Kompetencer til at:

 • indgå i et teambaseret projektarbejde;

 • formidle et projektarbejde;

 • reflektere og udvikle egen læring bevidst;

 • indgå i og optimere kollaborative læreprocesser;

 • reflektere over sit professionelle virke i relation til det omgivende samfund.

Undervisningsform

Kurset er organiseret som et mix af forelæsninger, seminarer, workshops, gruppekonsultation og selvstudie.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i rammestudieordningen.

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem Based Learning in Science, Technology and Society
ModulkodeTBITANB13105
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design