Livscyklusbaseret miljøvurdering af produkter og systemer

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i ”Re-design for bæredygtighed”.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende der gennemfører modulet opnår:

Læringsmål

Viden

 • livscyklustankegangen i analyse af produkter og teknologiske systemer
 • metoder til at gennemføre miljøvurderinger af produkter og produktliv i kontekst.

Færdigheder

 • udvælge en hensigtsmæssig metode for miljøvurdering af en teknologi eller et teknologisk system
 • definere en relevant funktionel enhed eller ydelse for et produkt eller system
 • modellere en opgørelse ved hjælp af et dedikeret LCA værktøj
 • gennemføre karakterisering, normalisering og vægtning
 • gennemføre følsomhedsanalyse og fortolke resultaterne af LCA'en i overensstemmelse hermed
 • udvikle forslag til anvendelse af resultaterne og til videre analyser baseret på LCA'en
 • redegøre for de vurderingsparametre der anvendes til at beskrive miljø, arbejdsmiljø og ressourcepåvirkninger.
 • redegøre for de væsentligste industrielle og reguleringsmæssige anvendelser af LCA, herunder beskrive værktøjerne i den integrerede produktpolitik, IPP

Kompetencer

 • udføre en livscyklusbaseret miljøvurdering af et konkret produkt eller et teknologisk system
 • inddrage relevante eksisterende livscyklusbaserede miljøanalyser i konkrete designforløb

Undervisningsform

Kursets hovedelementer skal støtte projektarbejdet i det sideløbende projektkursus ved at bidrage med metodiske redskaber og analyseværktøjer som benyttes aktivt i projektet.

Undervisningen foregår gennem forelæsninger, case-baserede workshops og øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLivscyklusbaseret miljøvurdering af produkter og systemer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Formen vil enten være skriftlig, mundtlig eller både og. Fastsættes i
semesterbeskrivelsen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Fakta om modulet

Engelsk titelLife Cycle Assessments of Product Life and Systems
ModulkodeTBIBDB17405
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design