Co-design og brugerinddragelse

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Deltagere skal have gennemført modulet og Produkter, brug og kontekst

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende der gennemfører modulet opnår:

Læringsmål

Viden

 • metoder og værktøjer der hører til brugerinddragelse som tilgang til design, herunder bl.a. designspil, anvendelsen af prototyper, prober, mester-lærlinge modellen samt kontekstuelle interviews
 • metoder og værktøjer til at strukturere og analysere bruger-viden opnået via brugerinddragelse og co-design, herunder bl.a. affinitetsdiagrammer og story boards
 • teorier og begrebsapparater der beskriver viden og videntyper samt samspillet mellem disse (f.eks. grænseobjekts teori)

Færdigheder

 • redegøre for principperne i brugerinddragelse og co-design
 • udvælge og anvende metoder til brugerinvolvering og co-design samt begrunde valget
 • konstruere og gennemføre designspil med brugere og vurdere udbyttet
 • anvende modeller og prototyper som grundlag for dialog og samspil med brugere og vurdere udbyttet
 • anvende mester-lærling modellen samt kontekstuelle interviews
 • systematisere og analysere brugerbehov ved hjælp af affinitetsdiagrammer
 • redegøre for de videntyper og samspillet mellem videndomæner der foregår i en co-design eller brugerinddragende designproces

Kompetencer

 • kunne indgå selvstændigt i en brugerinddragende designproces eller en co-designproces
 • kunne identificere brugerbehov ved at inddrage brugere i en designproces eller have dem som co-designere
 • kunne strukturere brugerinddragelse og co-design

Undervisningsform

Kursets hovedelementer skal støtte projektarbejdet i det sideløbende projektkursus ved at bidrage med metodiske redskaber og analyseværktøjer som benyttes aktivt i projektet.

Undervisningen foregår som vekselvirkning mellem forelæsninger og underviserinitierede workshops, studiekredse omkring cases samt mindre opgaver der knytter sig til projektkurset.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnCo-design og brugerinddragelse
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i rammestudieordningen.

Fakta om modulet

Engelsk titelCo-design and User Involvement
ModulkodeTBIBDB13302
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design