Co-design og brugerinddragelse

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Deltagere skal have gennemført modulet og Produkter, brug og kontekst

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende der gennemfører modulet opnår:

Læringsmål

Viden

 • metoder og værktøjer der hører til brugerinddragelse som tilgang til design, herunder bl.a. designspil, anvendelsen af prototyper, prober, mester-lærlinge modellen samt kontekstuelle interviews
 • metoder og værktøjer til at strukturere og analysere bruger-viden opnået via brugerinddragelse og co-design, herunder bl.a. affinitetsdiagrammer og story boards
 • teorier og begrebsapparater der beskriver viden og videntyper samt samspillet mellem disse (f.eks. grænseobjekts teori)

Færdigheder

 • redegøre for principperne i brugerinddragelse og co-design
 • udvælge og anvende metoder til brugerinvolvering og co-design samt begrunde valget
 • konstruere og gennemføre designspil med brugere og vurdere udbyttet
 • anvende modeller og prototyper som grundlag for dialog og samspil med brugere og vurdere udbyttet
 • anvende mester-lærling modellen samt kontekstuelle interviews
 • systematisere og analysere brugerbehov ved hjælp af affinitetsdiagrammer
 • redegøre for de videntyper og samspillet mellem videndomæner der foregår i en co-design eller brugerinddragende designproces

Kompetencer

 • kunne indgå selvstændigt i en brugerinddragende designproces eller en co-designproces
 • kunne identificere brugerbehov ved at inddrage brugere i en designproces eller have dem som co-designere
 • kunne strukturere brugerinddragelse og co-design

Undervisningsform

Kursets hovedelementer skal støtte projektarbejdet i det sideløbende projektkursus ved at bidrage med metodiske redskaber og analyseværktøjer som benyttes aktivt i projektet.

Undervisningen foregår som vekselvirkning mellem forelæsninger og underviserinitierede workshops, studiekredse omkring cases samt mindre opgaver der knytter sig til projektkurset.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnCo-design og brugerinddragelse
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i rammestudieordningen.

Fakta om modulet

Engelsk titelCo-design and User Involvement
ModulkodeTBIBDB13302
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Teknoantropologi, Bæredygtigt Design og Integrerede Fødevarestudier
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design