Feltstudier og socio-materiel analyse

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

De almindelige adgangsbetingelser for studiet i Bæredygtigt Design

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende der gennemfører modulet opnår:

Læringsmål

Viden

 • problembaseret projektarbejde og gruppearbejde
 • feltstudier som metode i problemorienteret læring
 • vidensproduktion og videnskabelig praksis med særlig fokus på etnografiske metoder til studie af aktører og brugspraksis
 • samfundsmæssige betingelser for videnskabelig praksis og samspillet mellem produkter og teknologiers udvikling og brug
 • begreber til at analysere brugsprocesser og domesticering af produkter

Færdigheder

 • at benytte etnografiske metoder til at studere brugere og brugspraksis
 • analysere produkter og teknologier i deres brugskontekst og som samfundsmæssig praksis
 • identificere aktører af relevans for brugsprocessen til kilder til viden om produkters brug
 • anvende teoretiske begreber på egen indsamlet empiri
 • arbejde med tids- og resourcestyring i projekter

Kompetencer

 • at reflektere over egen rolle som observatør af brugere og brugspraksis
 • at reflektere over anvendeligheden af etnografiske metoder og studier af brugere og brugspraksis i designprocesser
 • at udvikle læringsmål for et projektarbejde
 • at gennemføre en socio-materiel analyse i relation til en designfaglighed

Undervisningsform

Undervisningen foregår som forelæsninger, workshops, individuelle øvelser

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFeltstudier og socio-materiel analyse
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i rammestudieordningen.

Fakta om modulet

Engelsk titelField Studies and Socio-material Analysis
ModulkodeTBIBDB13103
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Teknoantropologi, Bæredygtigt Design og Integrerede Fødevarestudier
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design