Modelleringsmetoder

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Kontinuerte lineære systemer og gennemført 4. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med kurset er, at den studerende skal kunne modellere enkle fysiologiske systemer og processer baseret på anvendelse af basale numeriske metoder.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører kurset, har viden om:

 • Kompartimentsmodeller (f.eks. modellering af farmakokinetik)
 • Biomekaniske modeller (f.eks. modellering af muskel-skelet systemer)
 • Thermodynamiske modeller (f.eks., modellering af det respiratoriske system)
 • Identificerbarhed
 • Forward og inverse modeller
 • Validering
 • Modellernes virkelighed

Færdigheder

Kan anvende følgende numeriske metoder:

 • Differentiering
 • Integration
 • Interpolering
 • Nulpunktsberegninger
 • Matrix inverse og egenværdier
 • Løsning af differentialligninger
 • Kan analysere fejl og fejlkilder

Undervisningsform

Forelæsninger med opgaver og/eller miniprojekter

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModelleringsmetoder
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelModelling Methods
ModulkodeSTIST14B6_4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet