Bachelorprojekt (Design af sundhedsteknologiske systemer)

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Gennemført 1. til og med 5. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Der tages udgangspunkt i konkrete medicinsk-tekniske problemstillinger, mulig med afsæt i en allerede etableret kravspecifikation. Analyse, design og implementering af løsning eller delløsning med anvendelse af objektorienterede værktøjer. Eksisterende regulativer og standarder indenfor det konkrete område inddrages.

Bachelorprojektet er afslutningen på bacheloruddannelsen og den studerende skal kunne demonstrere evner, som er relevante for arbejdsmarkedet og for en videre videnskabelig uddannelse.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører projektenheden, har:

  • Viden om teknologiudviklingens effekt og betydning inden for det sundhedsteknologiske område
  • Viden om sundhedsteknologisk SW-udvikling og de dertilhørende ingeniørmæssige udviklings- og integrationsopgaver

Færdigheder

  • Kan anvende anerkendte metoder til modellering af biologiske / medicinske systemer

Kompetencer

  • Kan foretage en syntese af sundhedsteknologiske systemer vha. objektorienterede metoder til analyse, design og implementering af primært SW-baserede løsninger på konkrete sundhedsteknologiske problemstillinger med særlig opmærksomhed på de biologiske, brugermæssige og regulatoriske rammer og grænseflader

Undervisningsform

Projekt

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt (Design af sundhedsteknologiske systemer)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project (Design of Biomedical Systems)
ModulkodeSTIST14B6_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet