Biostatistik

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører kurset, har viden og forståelse af basal design af statistiske studier, herunder:

 • Eksperimentelle studier
 • Kohorte studier
 • Case-control studier

Færdigheder

Kan anvende basale statistiske metoder og begreber, herunder:

 • Sandsynlighedsregning
 • Sandsynlighedsfordelinger
 • Konfidensintervaller
 • Hypotesetests, herunder tests for forskelle mellem populationer
 • Variansanalyse (ANOVA, 1-way, 2-way, repeated measures)
 • Prevalens, relativ risiko, odds ratio
 • Linear regression og ikke-parametrisk regression
 • Multiple linear regression
 • Kontingens tabeller (chi-squared test)

Undervisningsform

Forelæsninger med dertilhørende opgaveregning

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBiostatistik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelBiostatistics
ModulkodeSTIST14B5_4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet