Behandling af fysiologiske signaler

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Fulgt 3. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Arbejdet er projektorganiseret med udgangspunkt i en konkret sundheds-teknologisk problemstilling.

Målet for projektenheden er at designe, implementere og teste et digitalt system. Systemet skal bestå af en mikrodatamat, der primært anvendes til dataopsamling og databehandling, og en PC der primært anvendes til visualisering.

Med udgangspunkt i en problemanalyse, skal der opstilles krav til en løsning af problemstillingen. Herunder skal der laves en analyse af de hardware og software komponenter, der indgår i løsningen, og grænseflader mellem delsystemerne skal defineres. Patientsikkerhed, dataintegritet og brugeraspekter skal inddrages i analysen og løsningen.

På baggrund af analysen designes, implementeres og testes det digitale system.

Læringsmål

Viden

Med udgangspunkt i opnået viden, færdigheder og kompetencer på 3. semester arbejdes der med teori og metoder til opsamling og præsentation af signaler fra kroppen, men nu med fokus på digital signalbehandling og datakommunikation.

Følgende er opfyldt for studerende, der gennemfører modulet:

  • Kan redegøre for grundlæggende begreber om datamaters arkitektur
  • Kan redegøre for softwaresystemers struktur og funktion, herunder operativsystemer
  • Kan redegøre for simpel datakommunikation

Færdigheder

  • Kan anvende teorier og metoder til konstruktion af sammensatte systemer til løsning af praktiske medikotekniske problemstillinger
  • Kan anvende og dokumentere metoder til specifikation, design, implementering og test af hardware såvel som software
  • Kan analysere udvalgte medikotekniske problemer og identificere grænseflader og delsystemer
  • Kan analysere udvalgte medikotekniske problemstillinger med inddragelse af såvel patient som bruger

Kompetencer

  • Skal kunne håndtere komplekse medikotekniske problemstillinger i forhold til digital behandling af fysiologiske signaler
  • Skal kunne strukturere egen læring i forhold til problemstillinger inden for hardware og software udvikling
  • Skal kunne indgå i tilrettelæggelse, gennemførelse og ledelsen af et projekt

Undervisningsform

Projekt

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBehandling af fysiologiske signaler
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelProcessing of Physiological Signals
ModulkodeSTIST14B4_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet