Elektroniske kredsløb

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Har forståelse af følgende komponenter:

 • ideelle og virkelig kilder
 • modstand, kondensator og spole
 • operationsforstærker
 • dioder

Har forståelse af følgende love og regler:

 • Kirchhoffs strøm- og spændingslove
 • Norton og Thevenin
 • knudepunktsmetoden

Har forståelse af:

 • dioder
 • inverterende, non-inverterende kobling 
 • differensforstærker, instrumenteringsforstærker 
 • summationsforstærker, U/I-konverter, I/U-konverter 
 • integrator, differentiator, komparator 
 • offset strøm og spænding 
 • intern støj, ekstern støj, CMRR
 • aktive filtre 

Forstår mediko-tekniske kredsløb:

 • front-end sikkerheds kredsløb 
 • galvanisk adskillelse 
 • driven-right-leg system 
 • isoleret strømforsyning 

Har viden om el-sikkerhed

Har viden om frekvensanalyse, bodeplots, poler og nulpunkter, impedans og overføringsfunktioner

Færdigheder

Kan anvende måletekniske metoder mht.:

 • Praktisk implementering af elektriske kredsløb
 • Målemetoder til test af elektriske kredsløb
 • Måleapparater – voltmeter, oscilloskop, funktionsgenerator og strømforsyninger 
 • Dokumentation af målemetoder 
 • Støj og forholdsregler imod støj 
 • Implementering af basale operationsforstærker kredsløb
 • Simulering af kredsløb

Undervisningsform

Forelæsninger med dertilhørende opgaver

Eksamen

Prøver

Prøvens navnElektroniske kredsløb
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelElectronic Circuits
ModulkodeSTIST14B3_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet