Instrumentering til opsamling af fysiologiske signaler

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Fulgt 1. studieår

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Arbejdet er projekt organiseret med udgangspunkt i et konkret sundhedsteknologisk instrumenteringsproblem, der analyseres og løses vha. sundhedsteknologi bestående af en kombination af enkle analoge kredsløb med inddragelse af grænsefladen mellem krop og teknologi og med elementær signalbehandling på en computer. 

Den analoge del vil typisk omfatte forstærkning, filtrering, galvanisk adskillelse og kontakt med kroppen. Oprindelsen af det pågældende fysiologiske signal(er) analyseres.

Anvendelsen af systemet vurderes. 

De enkelte delproblemer analyseres med henblik på valg mellem relevante løsninger med hensyn til funktionalitet, effektivitet og ressourcer. Løsninger af de enkelte delproblemer dimensioneres ved hjælp af analyse, beregninger og simuleringer. Der vælges en løsning, som realiseres i laboratoriet og dokumenteres. Både sikkerhed og brugeraspekter i medicinsk sammenhæng inddrages i løsningen.

Læringsmål

Viden

Efter projektenheden skal den studerende kunne løse instrumenteringsopgaver relateret til måling af elektrofysiologiske variabler under hensynstagen til patientsikkerhed.

Studerende, der har gennemført kurset:

  • Har viden om medicinsk terminologi, anatomi og fysiologi relateret til et specifik medikoteknisk problem
  • Forstår biologiske signalers oprindelse og har viden om deres karakteristika
  • Kan anvende grundlæggende design af medikotekniske målesystemer baseret på analoge kredsløbselementer
  • Har viden om analog-digital konvertering og forståelse af elementære digitale regneteknikker til basal signalbehandling og -præsentation på en computer

Færdigheder

  • Kan anvende laboratorieudstyr til opbygning og test af elektroniske kredsløb
  • Kan dokumentere design, implementering og test af elektriske kredsløb til medikoteknisk instrumentering

Kompetencer

  • Kan håndtere komplekse medikotekniske problemstillinger
  • Kan identificere egne læringsbehov mht. problemstillinger inden for medikoteknisk instrumentering

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInstrumentering til opsamling af fysiologiske signaler
Prøveform
Mundtlig
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelInstrumentation for the Recording of Physiological Signals
ModulkodeSTIST14B3_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet