Fagenes videnskabsteori og metode

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Teoridelen omfatter temaforelæsninger, der dels beskæftiger sig med fagene i et historisk perspektiv og dels anskueliggør betydningen for den kulturelle og samfundsmæssige udvikling. 

Historiografi samt Videnskabelige metoder og modeller.

  • case 1:    Darwin – evolutionsteori 
  • case 2:    Opdagelsen af DNA
  • case 3:    Termodynamik 
  • case 4:    Udvikling af atom og molekylemodeller fra oldtidens Grækenland til kvantemekanikken 
  • case 5:     Forureningens historie 

Videnskabens interne etik og eksterne etik.

Logik og argumentationsteori

Metodedelen omfatter usikkerhed og usikkerhedsberegning herunder usikkerhedsberegning på sammensatte udtryk. Her er typisk tale om vurdering af forskellig udstyrs og apparaturs måleusikkerhed, og hvorledes man kan styre sin måleusikkerhed ved passende valg af udstyr. Simpel laboratoriestatistik, dvs. middelværdi, varians, spredning/-standardafvigelse, standardfejl. Gentagelsers betydning for beregning og vurdering af analysenøjagtighed. Lineær regression. Vurdering af detektions- og kvantificeringsgrænser vha. standardkurven.

Læringsmål

Viden

  • Skal kunne redegøre for forskellige videnskabs- og teknologihistoriske tilgange og videnskabelige metoder, samt eksemplificere disse
  • Skal kunne gengive forskellige syn på videnskab og teknologi, samt anvende disse til at karakterisere konkrete historiske hændelser
  • Skal kunne anvende simple statistiske metoder (middelværdi, spredning, lineær regression) til resultatbehandling 

Færdigheder

  • Skal kunne vurdere konkrete eksempler på teknologier og videnskabelige udviklingstendenser, samt begrunde vurderingerne
  • Skal kunne vurdere eksperimentelle datas gyldighed

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppearbejde, seminar, opgaveregning

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFagenes videnskabsteori og metode
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Herunder aflevering af rapport og deltagelse i et seminar.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelScientific Theory and Method
ModulkodeSTIST14B2_4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet