Fysiologi i teori og praksis

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Celle og organellers struktur og funktion.

Udvalgte biologiske molekylers (småmolekyler, proteiner og nukleinsyrer) struktur og funktion.

Den cellulære energiomsætning.

Menneske organer, deres opbygning og funktion, herunder bevægeapparat, kredsløb, respiration, fordøjelses- og udskillelsessystemer.

Organismens reguleringssystemer, herunder nerve-, sanse-, hormon- og immunsystemer.

Genetik, mutationer, selektion og evolution. 

Typer af fysiologiske signaler og hvordan de opstår i kroppen - herunder elektriske (fx ENG, EMG, EKG, EOG), mekaniske (fx blodtryk, respiration) og kemiske (fx blodsukker, respirationsgasser).

Transducere til at måle forskellige typer af fysiologiske signaler.

Måleapparatur til opsamling af fysiologiske signaler - herunder hvilke komponenter de typisk består af og hvordan måleapparaturet kan påvirke fortolkning af de fysiologiske signaler. 

Basal viden om laboratorie- og el-sikkerhed.

Læringsmål

Viden

 • Kan beskrive de grundlæggende principper og reaktioner indenfor den cellulære energiomsætning
 • Kan redegøre for cellen, dens struktur, membraner, organeller og deres funktion
 • Kan beskrive de grundlæggende strukturer i menneskets organer, deres opbygning og funktion, herunder bevægeapparat, kredsløb, respiration, fordøjelses- og udskillelsessystemer
 • Kan beskrive organismens reguleringssystemer, herunder nerve-, sanse-, hormon- og immunsystemer
 • Kan redegøre for geners og proteiners funktion og struktur
 • Kan redegøre for forskellige typer af fysiologiske signaler, herunder hvordan de opstår og hvordan de kan måles
 • Kan redegøre for basale koncepter for apparatur til måling og visualisering af fysiologiske signaler
 • Kan benytte korrekte begreber, notationer og symboler inden for de ovennævnte områder

Færdigheder

 • Kan forklare ligheder og forskelle mellem de 4 vævstypers opbygning og funktionsmåde
 • Kan oversætte anatomiske steder/retninger/planer mellem anatomisk nomenklatur og hverdagssproglig beskrivelse
 • Kan formidle organfunktion og organsystemfunktion til ikke-specialister
 • Kan udføre og analysere (forklare mht. årsag-virkning ved inddragelse af viden om celler, vævstyper og til dels organer og organsystemer) eksperimentelle analyser på udvalgte celler/væv/organer/organsystemer
 • Kan forudsige udfald af eksperimentelle analyse på udvalgte celler/væv/ organer/organsystemer ud fra målte fysiologiske signaler
 • Kan vurdere validiteten af målte fysiologiske signaler ud fra et fysiologisk og et teknisk synspunkt kan sikkert anvende forskellige typer af transducere  og måleapparatur til at opsamle fysiologiske fra mennesker

Undervisningsform

Forelæsninger med dertilhørende opgaver

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFysiologi i teori og praksis
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelTheoretical and Experimental Physiology
ModulkodeSTIST14B2_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet