Eksperimentel fysiologi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet omfatter gruppedannelsen, gennemførelse af projektarbejdet, statusseminar, samt afsluttende fremlæggelsesseminar og projektprøve.

Projektrapporten skal indeholde et metodeafsnit, der dokumenterer, analyserer og vurderer de anvendte metoder.

Som dokumentation for de ønskede færdigheder skal projektgruppen:  

 1. Udarbejde en rapport,
 2. Udarbejde en procesanalyse,
 3. Deltage i fremlæggelsesseminar forud for eksamen samt,
 4. Deltage i den individuelle prøve.

Rapporten, procesanalysen og prøven dokumenterer færdigheder vedrørende de tekniske og sundhedsfaglige kompetencer, de kontekstuelle kompetencer samt projektarbejds-kompetencer. Procesanalysen og prøven dokumenterer færdigheder vedrørende projektarbejdets kompetencer.

Formålet med projektet er, efter at den studerende har stiftet bekendtskab med sundhedsteknologiske systemer i de første-semesters projekter, at betragte (dele af) kroppen som fysiologisk system, der giver anledning til målbare fænomener.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Har en forståelse af en systembeskrivelse af fysiologien
 • Har en forståelse af fysiologiske signalers oprindelse
 • Har en forståelse af de kliniske sammenhænge ift. projektets specifikke problemstilling
 • Kan anvende basale måletekniker
 • Har en forståelse af dataopsamling og dataopsamlingssystemer
 • Kan reflektere over teori, metoder og instrumenteringen ift. den specifikke sundhedsteknologiske problemstilling

Færdigheder

 • Kan planlægge og udføre basale eksperimenter der inkluderer målinger fra mennesker
 • Kan anvende Matlab til signalopsamling og/eller behandling og visualisering af biologiske signaler med inddragelse af brugssituationen og brugerkrav
 • Kan bearbejde den valgte problemstilling med inddragelse af relevante sundhedsvidenskabelige, humanistiske eller samfundsmæssige sammenhænge
 • Kan gennemføre en metodisk og konsekvent analyse af resultaterne af denne bearbejdning og drage konklusioner på baggrund heraf
 • Planlægge og styre et projektarbejde,
 • Kan dokumentere eksperimentelle metoder og instrumentering, samt resultater,
 • Kan formidle projektets arbejdsresultater og arbejdsprocesser på en klart struktureret, sammenhængende måde, såvel skriftligt, grafisk og mundligt

Kompetencer

 • Kan definere vidensbehovet ift. gennemførelse af et projekt
 • Kan selvstændigt styre et længerevarende projektarbejde
 • Kan kritisk vurdere relevansen af den indhentede viden i forhold til projektet
 • Kan analysere egen læreproces
 • Kan analysere projektgruppens organisering af gruppesamarbejdet og reflektere over årsager til samt anvise mulige løsninger på problemer og evt. konflikter i projektgruppen
 • Kan reflektere over sin professionelle rolle inden for sundhedsvæsenet

Undervisningsform

Projekt

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEksperimentel fysiologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelExperimental Physiology
ModulkodeSTIST14B2_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet