Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kursets formål er at støtte de studerende, teoretisk såvel som praktisk i at planlægge og udføre et problembaseret projektarbejde i grupper, under hensyntagen til de tilgængelige ressourcer og den samfundsmæssige sammenhæng, som projektet indgår i.

I de studerendes projektarbejde er den væsentligste ressource projektgruppen, og for at udnytte og udvikle gruppemedlemmernes ressourcer bedst muligt, er det væsentligt at fokusere på at optimere gruppens samarbejde, læring og projektstyring. Men projektet skal også være levedygtigt udenfor projektgruppens rammer. Et problemorienteret projekt tager udgangspunkt i et konkret behov for en løsning og en aftager af løsningen, som er indlejret i en samfundsmæssig kontekst. Ingeniør-, natur- og sundhedsvidenskaberne er påvirket af og påvirker i sig selv menneskers og samfunds udvikling.

Læringsmål

Viden

 • Kan redegøre for grundlæggende læringsteori
 • Kan redegøre for teknikker til planlægning og styring af projektarbejde
 • Kan redegøre for forskellige tilgange til problembaseret læring (PBL); herunder Aalborg modellens udgangspunkt i problemer, der indgår i en samfundsmæssig og/eller humanistisk sammenhæng
 • Kan redegøre for forskellige tilgange til analyse og vurdering af ingeniør, natur og sundhedsvidenskabelige problemstillinger og løsninger i et videnskabsteoretisk, etisk, og samfundsmæssigt perspektiv
 • Kan redegøre for konkrete metoder til at udføre denne analyse og vurdering

Færdigheder

 • Kan analysere projektgruppens organisering af gruppesamarbejdet, med henblik på at identificere stærke og svage sider, og på den baggrund komme med forslag til, hvordan samarbejdet i fremtidige grupper kan forbedres
 • Kan reflektere over årsager til og anvise mulige løsninger på eventuelle gruppekonflikter
 • Kan analysere og vurdere egen studieindsats og læring, med henblik på at identificere stærke og svage sider, og der ud fra overveje videre studieforløb og studieindsats
 • Kan reflektere over de anvendte metoder i et videnskabsteoretisk perspektiv
 • Kan udpege relevante fokusområder, begreber og metoder til at vurdere og udvikle løsninger under hensynstagen til de samfundsmæssige og humanistiske sammenhænge i hvilke løsningen skal indgå

Kompetencer

 • Kan indgå i et teambaseret projektarbejde 
 • Kan formidle et projektarbejde 
 • Kan reflektere og udvikle egen læring bevidst
 • Kan indgå i og optimere kollaborative læreprocesser

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem Based Learning in Science, Technology and Society
ModulkodeSTIST14B1_5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet