Sundhedsteknologi projekt

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Afsluttet Introduktion til Sundhedsteknologisk projektarbejde

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet tager udgangspunkt i analysen af et moderne konkret eksempel på sundhedsteknologi med inddragelse af teknologiens betydning for den kliniske virkelighed og med inddragelse af relevante kontekstuelle perspektiver, som f.eks. brugersituationen, patient, økonomi, og etiske aspekter.

Der skal udarbejdes en skriftlig procesanalyse.

Læringsmål

Viden

  • Har kendskab til måder, hvorpå en sundhedsteknologisk problemstilling og dens løsning kan betragtes og vurderes i en klinisk sammenhæng og i et omfang så relevante kontekstuelle perspektiver kan udpeges
  • Har viden om systemer i et ingeniørmæssigt perspektiv
  • Har viden om teori og metode i et omfang, så der kan redegøres for projektets teoretiske og metodiske grundlag
  • Har viden om sundhedsteknologi-uddannelsens faglige indhold og potentialer

Færdigheder

  • Kan analysere konkret teknologi som system og delsystemer
  • Kan analysere egen læreproces
  • Kan organisere gruppesamarbejde og samarbejde med vejledere
  • Kan formidle projektets arbejdsresultater og arbejdsprocesser på en struktureret og forståelig måde, såvel skriftligt, grafisk som mundtligt

Kompetencer

  • Kan anvende projektarbejde som studieform, herunder de gennemgåede metoder til organisering af gruppesamarbejdet og løsning af gruppekonflikt
  • Kan tage ansvar for egen læringsproces samt generalisere og perspektivere de erhvervede erfaringer

Undervisningsform

Projekt

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSundhedsteknologi projekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Pba. projektrapport og projektafslutningen.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelProject in Biomedical Engineering
ModulkodeSTIST14B1_2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet