Introduktion til Sundhedsteknologisk projektarbejde

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet tager udgangspunkt i analysen af et sundhedsteknologisk system.

Projektgruppen skal under projektet:

  • udarbejde en rapport,
  • udarbejde en procesanalyse,
  • deltage i en erfaringsopsamling,
  • deltage i et fremlæggelsesseminar, hvor projektgruppens dokumenter diskuteres.

Læringsmål

Viden

  • Har viden om arbejdsprocesserne i et problembaseret projektarbejde
  • Har viden om sundhedsteknologiens faglige profil

Færdigheder

  • Kan analysere egen læreproces
  • Kan organisere et korterevarende gruppesamarbejde og samarbejde med vejleder
  • Kan formidle resultatet af et problembaseret projektarbejde og projektets arbejdsresultater og arbejdsprocesser, skriftligt, grafisk og mundtligt

Kompetencer

  • Kan definere vidensbehov og kan tilegne sig den viden, som er nødvendig for at kunne gennemføre et korterevarende sundheds-teknologiprojekt

Undervisningsform

Projekt

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til Sundhedsteknologisk projektarbejde
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Ved deltagelse i et fremlæggelses-seminar med fremlæggelse af rapporten og analyse af projektarbejdsformen.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Projects in Biomedical Engineering
ModulkodeSTIST14B1_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet