Teams og teambaseret arbejde i teori og praksis

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Undervisningen tager udgangspunkt i læringsmålene for kurser og projektmoduler på tidligere semestre

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • De studerende forventes at opnå viden om forskellige teorier samt praktiske og metodiske tilgange til teams og teambaseret arbejde, herunder kendskab til forskningsbaseret viden på internationalt niveau.
  • De studerendes forventes at få forståelse for samt kendskab til og erfaring med hvordan teorier samt praktiske og metodiske tilgange til teams og teambaseret arbejde kan omsættes til og anvendes i konkrete praksissammenhænge. 
  • De studerende forventes at kunne reflektere over forhold vedrørende teori, metodiske tilgange og praktiske forhold ud fra videnskabelige problemstillinger.

Færdigheder

  • De studerende forventes at kunne planlægge, igangsætte, lede og videnskabeligt undersøge forskellige forhold vedrørende team og teambaseret arbejde.
  • De studerende forventes at kunne vurdere og beslutte hvilke teambaserede teorier og metoder der er velegnede til forskellige grupper, og i relation til forskellige mål og/eller løsning af konkrete problemstillinger.
  • De studerende forventes på baggrund af bestemte problemstillinger at kunne diskutere og formidle teambaserede løsninger til forskellige grupper.

Kompetencer

  • De studerende forventes at kunne planlægge, forklare, igangsætte og lede forskellige former for teams i relation til løsning af mere eller mindre komplekse og uforudsigelige problemstillinger, og sammenhænge.
  • De studerende forventes at have evner og kompetencer til at indgå i team samarbejde og indtage en mere eller mindre selvstændig og igangsættende rolle i forhold til forskellige faglige og tværfaglige samarbejder på forskellige niveauer og med forskellige grader af ansvar.
  • De studerende forventes selvstændigt at kunne tilegne sig ny viden og færdigheder indenfor team og teambaseret teori og metoder, som de kan anvende indenfor mere eller mindre velkendte sammenhænge.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTeams og teambaseret arbejde i teori og praksis
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Prøven indeholder praktiske idrætselementer og kan afvikles i grupper.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelTeams and Team-based Work in Theory and Practice
ModulkodeSTIIDR16B6_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet