Motivation til vedvarende fysisk aktivitet

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Undervisningen tager udgangspunkt i læringsmålene for kurser og projektmoduler på tidligere semestre

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Befolkningens ændrede idrætsvaner og barrierer samt indblik i senmodernitetens påvirkning heraf.
 • Byudviklingens historie med særligt henblik på byens fysiske strukturer – herunder arkitekturpsykologi.
 • Forskellige interventionsstrategier.
 • Nærmiljøets betydning for den fysiske, sociale og psykiske sundhed.
 • Teknologiens muligheder for at påvirke til øget fysisk aktivitet.
 • De mest grundlæggende psykologiske og motivationsmæssige teorier med relation til psykoanalyse, behaviorisme og kognition.

Færdigheder

 • Kunne arbejde med cases og udføre feltarbejde med udgangspunkt i forskellige målemetoder der kan registrere fysisk, social og psykisk sundhed.
 • Skal kunne vurdere og analysere forskellige bymæssige og teknologiske tiltag i relation til motivationsmæssige teorier.

Kompetencer

 • Kunne omsætte registrerede data til vurderinger af en lokalitets/et områdes mulighed for at motivere til fysisk aktivitet.
 • Kunne perspektivere kurset temaer til andre sammenhænge der omhandler fysisk aktivitet hos befolkningen.
 • Skal kunne komme med oplæg til tiltag i lokalt- og kommunalt regi, der for en givet befolkningsgruppe kan motivere til øget fysisk aktivitet

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMotivation til vedvarende fysisk aktivitet
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelMotivation for Lifelong Physical Activity
ModulkodeSTIIDR16B5_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet