Anvendt træningsfysiologi og idrætsinformatik

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Undervisningen tager udgangspunkt i læringsmålene for kurser og projektmoduler på tidligere semestre

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Har viden om statistiske værktøjer til at vurdere kvaliteten af målte data.
 • Forstår forskelle mellem data og information.
 • Har viden om forskelle mellem diverse typer af matematiske fysiologiske modeller.
 • Forstår sammenhænge mellem modellers formål, simuleringsresultater, parameterestimering og validering.
 • Har viden om forskellige metoder der anvendes til måling af træningsfysiologiske variable.
 • Forstår den videnskabelige publiceringsproces fra dataindsamling til publiceret videnskabelig artikel.

Færdigheder

 • Organisere information.
 • Anvende databehandlingsværktøj til at understøtte beregninger på, søgning i, og visualisering af datasæt.
 • Argumentere for valg af metode til visualisering af data.
 • Argumentere for valg af metoder til måling af træningsfysiologiske variable.
 • Anvende statistiske metoder til vurdering af datakvalitet
 • Designe en undersøgelse af træningsfysiologiske variable.
 • Forklare og fortolke træningsfysiologiske variable.
 • Implementere en empirisk fysiologisk model og validere modellen.

Kompetencer

 • Vurdere organisering, behandling, visualisering og fysiologisk modellering af empirisk information i en idrætskontekst.
 • Diskutere anvendelsen af forskellige metoder i træningsfysiologiske undersøgelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnvendt træningsfysiologi og idrætsinformatik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied Exercise Physiology and Sport Informatics
ModulkodeSTIIDR16B5_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet