Psykologi og coaching i teori og praksis (Boldspil)

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Undervisningen tager udgangspunkt i læringsmålene for kurser og projektmoduler på tidligere semestre

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

De studerende skal have grundlæggende viden om:

 • kulturpsykologi
 • eksistentialistisk psykologi
 • Reflektere over og forstå mulighederne for formidling af boldspil med forskellige psykologiske tematiseringer
 • Reflektere over og forstå kulturs (identitet) betydning for udtryk i boldspil
 • Coachingteori og dennes læringsteoretiske grundlag
 • Reflektere over og forstå mulighederne i coaching som generelt kommunikationsredskab.
 • Det kulturpsykologiske perspektivs muligheder for påvirkning af arbejdskrav i boldspil
 • Coaching som læringsredskab i boldspil
 • Reflektere over og forstå det kulturpsykologiske perspektivs generelle anvendelsespotentiale i boldspil
 • Reflektere over og forstå forskellige coachingtilganges muligheder og begrænsninger ved anvendelse i boldspil.

Færdigheder

De studerende skal kunne:

 • Analysere empiri i et kulturpsykologisk perspektiv
 • Analysere empirisk materiale med et eksistentialistisk perspektiv
 • Udarbejde boldspilsundervisning med udgangspunkt i forskellige kulturanalyser
 • Udføre tekniske og taktiske elementer indenfor udvalgte boldspil, med udgangspunkt i forskellige kulturtilgange til disse.
 • Planlægge, gennemføre og evaluere komplekse undervisningsforløb i boldspil med et særligt psykologisk temaer.
 • Anvende coaching som et læringsredskab i boldspil.
 • Udarbejde boldspilsundervisning med særligt fokus på coaching som læringsredskab.
 • Vurdere og udvælge hensigtsmæssige elementer i kulturpsykologien ift. at konstruere kulturtypiske boldspilsøvelser.
 • Vurdere og udvælge hensigtsmæssige coachingtilgange ift. konkret kontekst og mål.
 • Diskutere særlige psykologiske problemstillinger i relevante idrætslige kontekster.
 • Formidle konkrete kulturpsykologiske problemstillinger indenfor boldspil til relevante målgrupper.
 • Diskutere coaching som lærings- og kommunikationsredskab i relevante idrætslige kontekster.
 • Formidle konkrete coaching-teoretiske problemstillinger indenfor boldspil til relevante målgrupper.

Kompetencer

De studerende skal kunne:

 • Anvende viden om og færdigheder ift. kulturpsykologiske og eksistentialistiske teorier i nye og komplekse idrætslige sammenhænge.
 • Anvende viden om og færdigheder ift. coaching i nye og komplekse idrætslige sammenhænge.
 • Tage ansvar for initiativ til samarbejdsrelationer og indgå selvstændigt i disse med relevante aktører.
 • Udvikle ny viden om beslægtede og andre relevante emner, med udgangspunkt i modulets faglige indhold.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPsykologi og coaching i teori og praksis (Boldspil)
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Prøven indeholder praktiske idrætselementer og kan afvikles i grupper.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelPsychology and Coaching – Theory and Practice in Sports (Ball Games)
ModulkodeSTIIDR16B4_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet