Idrættens mange aspekter

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

De studerende skal have viden om:

 • Metoder til organisering af gruppearbejde og samarbejde med vejleder
 • De i projektrapporten anvendte idrætsrelaterede, sundhedsrelaterede, naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige begreber.
 • De i projektrapporten anvendte naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige modeller, teorier eller metoder.
 • Udvalgte idrætsfaglige problemstillinger.

Færdigheder

De studerende skal kunne:

 • Anvende projektarbejde som arbejdsform.
 • Indsamle, strukturere og formidle idrætsfaglig viden.
 • Anvende metoder til videnstilegnelse i forbindelse med projektarbejdet.
 • Vælge metoder til organisering af gruppesamarbejde og samarbejde med vejleder samt til løsning af eventuelle gruppekonflikter.
 • Argumentere for valgte fremgangsmåder til skriftlig, grafisk og mundtlig formidling af projektets arbejdsresultater.
 • Identificere og formulere et idrætsfagligt problem for problemorienteret projektarbejde.

Kompetencer

De studerende skal kunne:

 • Tilegne sig ny viden og færdigheder relateret til projektarbejdet selvstændigt.
 • Analysere egen læringsproces.
 • Indgå selvstændigt i gruppebaseret projektarbejde.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIdrættens mange aspekter
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
samt procesanalyse
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelVarious aspects of Sport and Physical Education
ModulkodeSTIIDR16B1_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet