Epidemiologi og Statistik II

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Skal have viden, færdigheder og kompetencer svarende til kurset Epidemiologi og Statistik I

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Basale begreber indenfor epidemiologi, herunder evidens og evidens hierarkier, stikprøve, bias, confounding, kausalitet, association, effekt samt hypotesetestning
 • klassiske epidemiologiske forskningsdesign- og metoder og deres anvendelse og relevans ift. forskellige typer af forskningsspørgsmål
 • Normal og t-fordeling, binomial og chi-kvadratfordeling
 • Principper for håndtering og dokumentation af data i forskningsmæssigt øjemed
 • Begreberne sikkerhedsinterval, signifikanstest og p-værdi
 • Relative og absolutte mål for association (OR, RR, RD, AR)
 • Statistiske metoder til sammenligning af andele/middelværdier

Færdigheder

 • Kan anvende grundlæggende epidemiologiske og statistiske begreber, herunder definere og identificere confounding og beskrive metoder til korrektion
 • Kan redegøre for forskningsdesign og -metoder i konkrete epidemiologiske studier og reflektere over konsekvenserne af de metodologiske valg, bl.a. i relation til bias.
 • Kan gennemføre simple deskriptive analyser i et statistik program
 • Kan manuelt beregne en tests sensitivitet og specificitet samt simple associationsmål samt forklare deres betydning
 • Kan redegøre for hypotesetestning, mål for statistisk usikkerhed samt forklare kausalitet versus association
 • Kan selvstændigt gennemføre og dokumentere en systematisk litteratursøgning

Kompetencer

 • Kan identificere, diskutere og vurdere fordele og ulemper ved forskellige epidemiologiske undersøgelsesdesign og metoder
 • Kan vurdere design og metode i epidemiologiske undersøgelser samt vurdere undersøgelsens validitet og reliabilitet

Undervisningsform

Forelæsninger og opgaveregning individuelt og i grupper

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEpidemiologi og Statistik II
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelEpidemiology and Statistics II
ModulkodeSTIFSV15SUP2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
ECTS5
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet