Modul 6: Skatteret II

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er at give den studerende en dyberegående viden, indsigt og kompetence indenfor reglerne for beskatningen af erhvervsdrivende, virksomhedsbeskatningen og selskabsbeskatningen samt samspillet mellem disse under dynamiske betingelser.

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne demonstrere viden om beskatningsreglerne for erhvervsdrivende, virksomheder og selskaber samt beskatningen af ydelser mellem disse entiteter.
 • Kunne forstå og reflektere over beskatningsreglerne for erhvervsdrivende, virksomheder og selskaber samt beskatningen af ydelser mellem disse entiteter.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne identificere skatteretlige problemstillinger inden for de emner, der er undervist i, samt redegøre for de regler, der knytter sig hertil. Hermed demonstrerer den studerende sin evne til at identificere fakta og de dertilhørende skatteretlige problemstillinger.
 • Vurdere og løse de stillede opgaver for herigennem at demonstrere:
  • sin forståelse af de emner, der er undervist i, og disses interne sammenhænge
  • sin evne til at anvende bestemmelserne i praksis
  • sin evne til at anvende den erhvervede viden i forhold til konkrete skatteretlige problemstillinger
 • Kunne formidle skatteretlige problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne identificere og vurdere de skatteretlige problemstillinger, som vedkommende vil møde i forbindelse med rådgivningsopgaver indenfor emneområderne. Hermed vil den studerende i samarbejde med andre skatteretseksperter kunne yde rådgivning om de skattemæssige konsekvenser af dispositioner inden for investering, låneoptagelse samt virksomhedsorganisering, som kunden overvejer at gennemføre eller har gennemført.
 • Kunne vedligeholde og udbygge sin viden indenfor skatteret efter afsluttet studium.

Undervisningsform

Modulet indeholder forelæsninger og opgaveløsning og foregår på dansk

Omfang og forventet arbejdsindsats

Der undervises 1 – 2 gange pr. måned fra kl. 9 - 18. Det kræver en betydelig forberedelsesindsats i form af læsning af pensum og opgaveløsning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSkatteret II
Prøveform
Mundtlig
Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierLæringsudbyttet måles ved en individuel mundtlig prøve uden forberedelse og hjælpemidler. Der er intern bedømmelse, og der gives karakter efter 7-trins skalaen.

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

Helle Rank Nørgaard
Tlf. 9940 8028
Mail: hrn@business.aau.dk

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Ekstern Lektor Jakob Vangsgaard
Mail: jbv@business.aau.dk

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 6: Tax Law II
ModulkodeSRD580072K
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for MBA og HD
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet