Modul 3: Økonomistyring

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Have forskningsbaseret viden omkring økonomistyringens centrale opgaver og formål samt en bred vifte af modeller og metoder til økonomisk styring og opfølgning.
 • Kunne forstå og reflektere over økonomistyrings teorier, metoder og praksis.
 • Kunne forstå økonomistyringens rolle, centrale opgaver og formål, herunder økonomistyring som beslutningsværktøj og økonomifunktionens rolle i virksomhedens beslutningsprocesser.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne forstå sammenhængen mellem virksomhedens registreringer og dataopsamling ex post og økonomiske styringsmodeller ex ante samt herudfra at opstille konkrete forslag til valg af registreringsomfang og registreringsdybde.
 • Kunne vurdere, sammenligne og anvende fagområdets mangfoldige omkostningsbegreber og terminologi, herunder forstå konsekvenserne af de alternative måder at opgøre omkostninger på.
 • Kunne forstå og vurdere anvendelsen af henholdsvis bidrags- og fordelingsprincipper ved opstilling af budgetter og regnskaber.
 • Kunne konstruere budgetmodeller og forholde sig til alternative metoder til styring af virksomheders aktivitet, kapacitet og likviditet.
 • Kunne analysere og konstruere forslag til kontrolsystemer og præstationsvurdering, herunder finansielle og ikke finansielle præstationsmålinger samt kontrol og præstationsvurdering i decentralt organiserede organisationer.
 • Kunne konstruere og anvende økonomiske beskrivelsesmodeller med henblik på prisfastsættelse, styring af produkt- og kundemiks, kapacitetsdimensionering og kapacitetsudnyttelse, projektstyring, leverandør- og lagerstyring, etc.
 • Have viden om, hvordan metoder og modeller kan applikeres til den enkelte virksomheds særlige karakteristika med henblik på at udgøre konkrete styringsværktøjer, som kan anvendes i praksis.
 • Kunne demonstrere viden, der gør vedkommende i stand til at vurdere hvilket informations- og registreringsgrundlag, det er nødvendigt at tilvejebringe som forudsætning for modellernes anvendelse.

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne identificere, analysere og fremkomme med løsningsforslag til håndtering af komplekse økonomistyringsmæssige problemstillinger ved anvendelse af fagets begreber, teorier og metoder.
 • Kunne indgå i tværfunktionelle samarbejder med specialister i andre funktioner i en organisation med henblik på løsning af økonomiske problemstillinger på strategisk, taktisk og operativt niveau.

Undervisningsform

Modulet indeholder forelæsninger og opgaveløsning og foregår på dansk

Omfang og forventet arbejdsindsats

Der undervises 1 – 2 gange pr. måned fra kl. 9 - 18. Det kræver en betydelig forberedelsesindsats i form af læsning af pensum og opgaveløsning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEksamen Økonomistyring
Prøveform
Skriftlig
24-timers skriftlig eksamen.
Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierLæringsudbyttet måles ved en individuel 24 timers skriftlig prøve med hjælpemidler tilladt. Eksamen er med intern censur. Der gives karakter efter 7-skalaen, og eksamensvægten er 10 ECTS

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

Helle Rank Nørgaard
Tlf. 9940 8028
Mail: hrn@business.aau.dk

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Ekstern Lektor Jakob Vangsgaard
Mail: jbv@business.aau.dk

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 3: Financial Management
ModulkodeSRD580068D
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for MBA og HD
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet