Modul 6b: Projektledelse

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne redegøre for forskellige projektstyringsmetoder, herunder modeller af projektforløb og projektorganisationer
 • Kunne redegøre for forvaltning af projektplaner og ændringer heri
 • Have opnået viden om praksis og anvendelse for så vidt angår projektledelses begreber, metoder og modeller.
 • Kunne forstå og reflektere over projektledelses teorier, metoder og praksis.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne identificere kritiske punkter, ud fra de grundlæggende elementer i et projektforløb, i de enkelte faser i et projektforløb og projektet som en helhed
 • Kunne redegøre for, hvordan de kritiske faser minimeres samt problemer ved og muligheder for at korrigere et projektforløb
 • Kunne planlægge og gennemføre en projektevaluering, herunder demonstrere kendskab til, hvorledes en ekstern audit forløber
 • Kunne analysere projektledelsesmodellerne samt vurdere fordele og ulemper ved den enkelte model og modellerne i forhold til hinanden
 • Kunne planlægge og vurdere ledelsesindsatsens formål, forudsætninger og resultater
 • Kunne formidle projektledelsesmæssige problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne demonstrere evne til at identificere fokusområder ud fra kriterier som projektstørrelse, projektkompleksitet, faglig sammensætning af projektdeltagerne samt projektets genstandsfelt.
 • Kunne demonstrere en anvendelsesorienteret forståelse af et konkret projekt samt forståelse af forskellige projektledelsesværktøjers ligheder og begrænsninger.
 • Kunne demonstrere evne til at opbygge en projektlederplan samt lede mindre komplekse projektopgaver.
 • Kunne demonstrere evne til at analysere et projekt i virkeligheden og omgivelserne for dette, herunder foretage en afklaring af projektets mål, strukturere indhold og omfang, planlægge projektets hovedforløb, udforme projektarbejdsformen, analysere projektøkonomien samt demonstrere evne til at indgå i en frugtbar dialog med andre om de nævnte opgaver.
 • Kunne vedligeholde og udbygge sin viden indenfor projektledelse efter afsluttet studium.

Undervisningsform

Modulet indeholder forelæsninger og opgaveløsning og foregår på dansk

Omfang og forventet arbejdsindsats

Der undervises 1 – 2 gange pr. måned fra kl. 9 - 18. Det kræver en betydelig forberedelsesindsats i form af læsning af pensum og opgaveløsning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektledelse
Prøveform
Mundtlig
Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Skriftlig oplæg i digital eller trykt format.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierLæringsudbyttet måles ved en individuel mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt oplæg.

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

Helle Rank Nørgaard 
Tlf.: 9940 8028  
Mail: hrn@business.aau.dk

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Ekstern lektor Jens Thøgersen  
Mail: jeth@business.aau.dk

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 6b: Project management
ModulkodeSRA140094U
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for MBA og HD
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet