Modul 5: Udvidet erhvervsret

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Faget bygger videre på det obligatoriske fag Erhvervsret. Faget skal ud fra et virksomhedsperspektiv give den studerende et sådant overblik over retssystemet og kendskab til retsregler på en række mere specialiserede erhvervsretlige områder, at den studerende også på disse områder er i stand til at identificere og analysere juridiske problemer i forbindelse med erhvervsvirksomhed med henblik på præventiv anvendelse af juraen til forebyggelse af konflikter.

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

  • Have opnået overblik over, indsigt i og viden om den retlige regulering inden for fagets emnekredse.
  • Kunne forstå og reflektere over fagets teorier, metoder og praksis.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

  • Kunne vurdere forskellige retlige muligheder til løsning af konflikter og til sikring eller forbedring af en virksomheds retsposition.
  • Kunne redegøre for virksomheders og personers retsstilling.
  • Kunne identificere og analysere erhvervsretlige problemstillinger i konkrete eksempler.
  • Kunne vurdere konkrete, praksisorienterede erhvervsretlige problemstillinger i en overordnet sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse.
  • Kunne argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk bedømmelse af forskellige retlige muligheder til løsning af konflikter og til sikring eller forbedring af en virksomheds retsposition.
  • Kunne præsentere erhvervsretlige problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

  • Kunne bringe sin viden i spil i tværfaglige arbejdsprocesser. Der lægges vægt på, at den studerende, gennem kendskab til retssystemet og evnen til at forstå retsregler, er i stand til at vedligeholde og udbygge viden efter afsluttet studium.
  • Kunne identificere juridiske problemer i forbindelse med erhvervsvirksomhed med henblik på præventiv anvendelse af juraen til forebyggelse af konflikter på både centrale og på en række mere specialiserede erhvervsretlige områder.

Undervisningsform

Modulet indeholder forelæsninger og opgaveløsning og foregår på dansk

Omfang og forventet arbejdsindsats

Der undervises 1 – 2 gange pr. måned fra kl. 9 - 18. Det kræver en betydelig forberedelsesindsats i form af læsning af pensum og opgaveløsning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUdvidet erhvervsret
Prøveform
Mundtlig
Der udleveres på forhånd en synopsis med en række opgaver, hvoraf én opgave skal besvares til den mundtlige eksamen.
Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Skriftlig oplæg i digital eller trykt format.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEksamen er en intern mundtlig på baggrund af en udleveret synopsis.

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

Helle Rank Nørgaard 
Tlf.: 9940 8028  
Mail: hrn@business.aau.dk

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Ekstern lektor Jens Thøgersen  
Mail: jeth@business.aau.dk

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 5: Advanced business law
ModulkodeSRA140089K
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for MBA og HD
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet