Modul 4: Erhvervsret

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Erhvervsret skal ud fra et virksomhedsperspektiv give den studerende et overblik over retssystemet samt et sådant kendskab til retsregler, at den studerende er i stand til at identificere og analysere juridiske problemer i forbindelse med erhvervsvirksomhed med henblik på præventiv anvendelse af juraen til forebyggelse af konflikter på både centrale og på en række mere specialiserede erhvervsretlige områder.

De centrale temaer er:

 • Retssystemet, herunder bl.a. EU
 • Retskilder og juridisk metode
 • Virksomhedens aftaler
 • Virksomhedens hæftelse og skadeforvoldelse 

 

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Have opnået et overblik over retssystemet ud fra et virksomhedsperspektiv.
 • Have opnået forståelse af de vigtigste anvendte teorier og metoder og kunne forstå og reflektere over erhvervets anvendelse heraf.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne vurdere virksomheders og personers retsstilling og identificere erhvervsretlige problemstillinger i konkrete eksempler.
 • Kunne analysere og vurdere konkrete erhvervsretlige problemstillinger, argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk bedømmelse af forskellige retlige muligheder til løsning af konflikter og til sikring eller forbedring af en virksomheds retsposition.
 • Kunne syntetisere, formidle og præsentere retlige problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne være i stand til at placere konkrete erhvervsretlige problemstillinger i en overordnet sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse på selvstændig vis.
 • Kunne identificere juridiske problemer i forbindelse med erhvervsvirksomhed med henblik på præventiv anvendelse af juraen til forebyggelse af konflikter på både centrale og på en række mere specialiserede erhvervsretlige områder.
 • Kunne vedligeholde og udbygge sin viden indenfor erhvervsret efter afsluttet studium.

Undervisningsform

Modulet indeholder forelæsninger og opgaveløsning og foregår på dansk

Omfang og forventet arbejdsindsats

Der undervises 1 – 2 gange pr. måned fra kl. 9 - 18. Det kræver en betydelig forberedelsesindsats i form af læsning af pensum og opgaveløsning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnErhvervsret
Prøveform
Skriftlig
24-timers skriftlig eksamen.
Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

Helle Rank Nørgaard 
Tlf.: 9940 8028  
Mail: hrn@business.aau.dk

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Ekstern lektor Jens Thøgersen  
Mail: jeth@business.aau.dk

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 4: Business law
ModulkodeSRA140088D
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for MBA og HD
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet