Modul 2: Erhvervsøkonomi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Erhvervsøkonomi har som målsætning at bibringe den studerende centrale erhvervsøkonomiske teorier og metoder, således at den studerende kan analysere og kvalificere beslutningstagen i virksomhederne.

Det erhvervsøkonomiske fagmodul behandler blandt andet virksomhedens adfærd på markeder med forskellige konkurrenceforhold samt fra kortsigtede optimeringsbeslutninger til de langsigtede investeringsovervejelser. Udgangspunktet herfor er erhvervsøkonomisk analyse af interne såvel som eksterne virksomhedsforhold. I Erhvervsøkonomi fokuseres på beslutningssituationer i forskellige typer af virksomheder og industrier under hensyntagen til både begrænsninger samt kort- og langsigtede målsætninger.

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

  • Have opnået viden om praksis og anvendelse for så vidt angår erhvervsøkonomiske begreber, metoder og modeller.
  • Kunne forstå og reflektere over erhvervsøkonomiske teorier, metoder og praksis.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at: 

  • Kunne indsamle data til beskrivelse, analyse og vurdering af virksomheders forhold.
  • Kunne vurdere og analysere praksisnære erhvervsøkonomiske problemstillinger ved hjælp af relevante analyseværktøjer.
  • Kunne formidle til samarbejdspartnere og brugere, hvilken konklusion der kan drages omkring de konkrete erhvervsøkonomiske problemstillinger.

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at: 

  • Kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede erhvervsøkonomiske situationer.
  • Kunne agere på selvstændig og kvalificeret vis i forbindelse med erhvervsøkonomiske spørgsmål.
  • Kunne vedligeholde og udbygge sin viden indenfor fagområdet efter afsluttet studium.

Undervisningsform

Modulet indeholder forelæsninger og opgaveløsning og foregår på dansk

Omfang og forventet arbejdsindsats

Der undervises 1 – 2 gange pr. måned fra kl. 9 - 18. Det kræver en betydelig forberedelsesindsats i form af læsning af pensum og opgaveløsning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnErhvervsøkonomi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Der må medbringes kopi af det afleverede projekt, samt en præsentation, i digitalt eller trykt format, til eksaminationen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierDen studerendes viden, færdigheder og kompetencer eksamineres på baggrund af et projekt, som tager udgangspunkt i en konkret problemstilling.
De studerende organiserer selvstændigt arbejdet ved udarbejdelse af projektet.

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

Helle Rank Nørgaard 
Tlf.: 9940 8028  
Mail: hrn@business.aau.dk

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Ekstern lektor Jens Thøgersen  
Mail: jeth@business.aau.dk

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 2: Business administration
ModulkodeSRA140086C
ModultypeKursus
Varighed2 semestre
SemesterEfterår og Forår
Modulet erhvervsøkonomi er en del af et sammenhængende modul på 1. og 2. semester, i alt 10+5 ECTS, med eksamination efter 2. semester.
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for MBA og HD
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet