Modul 1: Dataanalyse

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Fagmodulet Dataanalyse har til formål at give den studerende en grundlæggende viden om og forståelse for basale statistiske begreber, metoder og modeller samt gennemføre analyse ved anvendelse af relevant software.

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

  • have viden om praksis og anvendelse for så vidt angår basale statistiske begreber, metoder og modeller.
  • Kunne forstå og reflektere over fagets teorier, metoder og praksis.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

  • Kunne gennemføre analyse ved anvendelse af relevant software.
  • Kunne vurdere om egen og andres anvendelser af basale statistiske metoder er hensigtsmæssige og korrekte i en given situation. Dette indebærer opøvelse af færdigheden i at sikre en klar sammenhæng mellem problemstilling, analyseform og informationsindsamling og være i stand til at identificere den mest hensigtsmæssige kombination af disse i en konkret kontekst.
  • Være i stand til, på baggrund af en statistisk analyse, at kommunikere til samarbejdspartnere og brugere, hvilken konklusion, der kan drages omkring den konkrete problemstilling.

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

  • Kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i praksis.
  • Kunne træffe kvalificerede beslutninger under usikkerhed gennem kendskab til og anvendelse af statistiske metoder og modeller i forbindelse med indsamlingen af data, beskrivelse af usikkerhed, formulering af hypoteser, og analyser af de indsamlede data på selvstændig vis.
  • Kunne identificere centrale tendenser, variation, ligheder og forskelle mellem de(n) population(er), en given stikprøve kommer fra, for herved at kunne analysere data på et videnskabeligt grundlag.
  • Være i stand til at kvantificere usikkerheden med henblik på forbedret beskrivelse af risikoen ved beslutninger af erhvervsøkonomisk eller samfundsøkonomisk art.

Undervisningsform

Modulet indeholder forelæsninger og opgaveløsning og foregår på dansk

Omfang og forventet arbejdsindsats

Der undervises 1 – 2 gange pr. måned fra kl. 9 - 18. Det kræver en betydelig forberedelsesindsats i form af læsning af pensum og opgaveløsning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDataanalyse
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Der må medbringes kopi af det afleverede projekt, samt en præsentation, i digitalt eller trykt format, til eksaminationen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierDen studerendes viden, færdigheder og kompetencer eksamineres på baggrund af et projekt, som tager udgangspunkt i en konkret problemstilling. De studerende organiserer selvstændigt arbejdet ved udarbejdelse af projektet.

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

Helle Rank Nørgaard
Tlf.: 9940 8028 
Mail: hrn@business.aau.dk

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Ekstern lektor Jens Thøgersen 
Mail: jeth@business.aau.dk

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 1: Data Analysis
ModulkodeSRA140084K
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for MBA og HD
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet