Evaluering, performance og offentlig ledelse

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Optagelse på MPG-uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

- hvordan evalueirng og præstationsmålinger anvendes i den offentlige sektor.

- hvordan udviklingstendenser i brugen af evaluering i styringen af den offentlige sektor.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

- at skelne imellem forskellige evalueringsmodeller og designe konkrete evalueinger.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

- at gennemføre og bestille evalueringer af offentlige indsatser og politikker.

Undervisningsform

Seminarer med øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS-point svarende til ca. 140 arbejdstimer.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Det er en forudsætning for deltagelse i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden for fastsat frist.

Prøver

Prøvens navnEvaluering, performance og offentlig ledelse
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen er en individuel mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig opgave på maksimalt 10 sider. Opgaven skal tage udgangspunkt i modulets begreber og kan være casebaseret. Der afsættes 30 minutter til prøven, inkl. votering. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den mundlige prøve.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12:
gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Karakteren 02:
gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for modulet, dvs. i hvert fald basal viden om de vigtigste teorier og emner, som behandles i kursuslitteraturen.

Fakta om modulet

Engelsk titelEvaluation, performance management and public leadership
ModulkodeSMG140084F
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormTo timer pr. skriftligt oplæg inkl. eksamination.

Organisation

StudienævnStudienævnet for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Statskundskab
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

T. Bredgaard (2016), red. "Evaluerings af offentlig politik og administration", Hans Reitzels forlag.