Masterprojekt

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Det er en betingelse for at indstille sig til prøven i masterprojektet, at samtlige forudgående prøver inkl. prøver i valgfrie moduler i det foreskrevne omfang er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem uddannelsen opnå viden om:

- og forståelse for offentlige ledelse, styring og organisationer, som er baseret på højeste nationale og internationale forskning.

- værdier og vilkår for ledelse i og af offentlige organisationer og politikområder.

Færdigheder

Den studerende skal gennem uddannelsen opnå færdigheder i:

- at mestre fagområdets teorier, metoder og redskaber samt være i stand til at vurdere og vælge imellem teorier, metoder og redskaber i forhold til analyse af konkrete ledelsesfaglige problemstillinger.

- formidle fagområdets viden til både fagfæller og ikke-specialister og demonstrere evne til at arbejde problembaseret og projektorienteret.

Kompetencer

Den studerende skal gennem uddannelsen opnå kompetencer i:

- at identificere udviklingsbehov og handlemuligheder, formulere og omsætte visioner og strategier til handling, herunder at balancere krav om effektivitet og kvalitet, gennemføre forandringer i praksis og sikre målrettet drift.

- at reflektere over egne iagttagelses- og handlemuligheder, egne ledelsesvilkår og egen ledelsespraksis.

- at udvikle personlige kompetencer, præferencer, værdier og handlemåder og bevidsthed om de kontekster og relationer man indgår i.

Undervisningsform

Mastermodulet består af seminarer der faciliterer skrivningen af masterprojektet og af projektvejledning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

12 ECTS (ca. 330 arbejdstimer).

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Det er en betingelse for at indstille sig til prøven i masterprojektet, at samtlige forudgående prøver inkl. prøver i valgfrie moduler i det foreskrevne omfang er bestået og at masterafhandlingen er indleveret.

Prøver

Prøvens navnMasterprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS12
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12:
gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af uddannelsens målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Karakteren 02:
gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for muddannelsen, dvs. i hvert fald basal viden om de vigtigste teorier og emner, som behandles i kursuslitteraturen.

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's Thesis
ModulkodeSMG140023C
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Det er en betingelse for at indstille sig til prøven i masterprojektet, at samtlige forudgående prøver inkl. prøver i valgfrie moduler i det foreskrevne omfang er bestået.
ECTS12
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Statskundskab
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet