Mundtlig kommunikation og formidling III

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter videregående studier i kommunikationsteori og -analyse og arbejde med mundtlig kommunikation og formidling på tysk.

 

 

 

 

Læringsmål

Viden

▪ sikker viden om tysk idiomati.

Færdigheder

▪ at udtrykke sig mundtligt på et flydende, idiomatisk og pragmatisk adækvat samt stilistisk varieret tysk uden eller kun med få grammatiske og leksikale fejl

▪ at varetage videreudvikling af egen sproglig og kommunikativ kompetence i det tyske sprog.

Kompetencer

▪ på videnskabeligt niveau at kommunikere ubesværet på tysk om komplekse faglige sammenhænge

▪ at analysere og reflektere over videreudvikling af egen sproglig og kommunikativ kompetence i det tyske sprog.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMundtlig kommunikation og formidling III
Prøveform
Mundtlig
Prøven aflægges samtidig med prøven i Tekstanalyse.
Ved omprøve har prøven form af en samtale mellem den studerende og eksaminator om et på forhånd aftalt fagligt emne.
Normeret prøvetid ved omprøve: 30 min.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierDen mundtlige samtale skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelOral Communication III
ModulkodeSITYSK20149
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet