Grammatik og sprogbeskrivelse I

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser, opgaver og workshops inden for tysk grammatik.

Læringsmål

Viden

  • almengrammatiske områder såsom sætnings- og ledanalyse og ordklasselære
  • tysk grammatiks syntaks og morfologi
  • begrebsapparat og metode til beskrivelse og analyse af grammatiske strukturer.

Færdigheder

  • at beskrive og analysere grammatiske strukturer ved hjælp af begrebsapparat og metode
  • beskrivelse af almengrammatiske områder såsom sætnings- og ledanalyse og ordklasselære
  • klart, overskueligt og informativt at kunne formidle viden om grammatiske fænomener og problemstillinger på videnskabeligt niveau

Kompetencer

  • at tilrettelægge eget arbejde emd grammatiske problemstillinger på videnskabeligt niveau

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrammatik og sprogbeskrivelse I
Prøveform
Skriftlig
Prøven består af en udfyldnings- og/eller kommenteringsopgave
Normeret prøvetid: 2 timer. Ingen hjælpemidler må anvendes.
Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelGrammar I
ModulkodeSITYSK20143
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet